•  (536) 325-6648
  •  info@egelidenetim.com
Denetim Hizmetleri
·         Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) mevzuatına göre Şirketlerin finansal bilgilerinin belirlenen standartlara uygunluğu ve doğruluğunu tespit etmek için bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak denetlenmesi ve raporlanması
·         Şirket finansal tablolarının TMS veya Bobi FRS'na göre raporlanması ve denetimi
·         Özel amaçlı denetimler
·         Uygunluk denetimleri
·         İç denetim sistemlerinin kurulması
·         Usulsüzlük ve hile denetimi
Copyright 2021 - Egeli Denetim - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2021 - Egeli Denetim - Tüm Hakları Saklıdır